Дел од атмосферата на Вело План 3, Гази Баба 24.11.2019.